Skålgropfelt

Status: Valid

Definition: Skålgroper på fast fjell, helst svaberg, og helst i samme miljø som helleristninger av sydskandinavisk karakter. Skålgropfelt er også kalt gropeberg. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1105