Skålgrop

Status: Valid

Definition: runde, eventuelt ovale, groper, noen centimeter i diameter og dybde, hugget eller slipt inn i fjell eller løse steinblokker (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1104