Helleristning

Status: Valid

Definition: Figurer eller mønstre som er hugget eller slipt inn i fast fjell eller på løse steinblokker. De er gjerne inndelt i to hovedgrupper, veideristninger og jordbruksristninger. Datering:I hovedsak eldre steinalder - Kr.f. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1102