Fort, del av festning

Status: Valid

Definition: et mindre, lukket og frittstående festningsanlegg (km) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10224