Blokkhus

Status: Valid

Definition: befestningsverk bygget i stein eller tre i én eller to etasjer med tak og sidevegger, innrettet til forsvar med skyts eller håndvåpen (km) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10205