Mødrehjem

Status: Valid

Definition: fellesbetegnelse for ulike botilbud hvor gravide og mødre med nyfødte barn gis opphold (ag)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10202