Brakke

Status: Valid

Definition: provisorisk, oftet enetasjes, trebygning til midlertidig innlosjering av soldater, arbeidsmannskap e.l. (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10187