Melkebod-masstue

Status: Valid

Definition: gammel betegnelse for et rom eller hus for lagring av mat på en gård. Senere ble ordet tatt i bruk om et rom eller hus for tilberedning av mat, og ordet betegner de samme funksjonene som eldhuset (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10184