Vognhall-lokomotivstall

Status: Valid

Definition: større bygning for oppbevaring av rullende materiell, f.eks. tog og trikk (arl) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10183