Hovedbygning

Status: Valid

Definition: på en gård: bygning der eieren bor (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10175