Hospital-sykehjem

Status: Valid

Definition: institusjon som gir pasienter heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver skje i sykehus eller sykestue (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10174