Gamme

Status: Valid

Definition: samisk hustype med flere lag never og et lag torv utenpå et treskjelett (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10172