Vognskjul

Status: Valid

Definition: hus eller rom for oppbevaring av vogner m.m. (arl) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10167