Tårn

Status: Valid

Definition: 1) frittstående, høy bygning på liten grunnplan [...] 2) det samme, men sammenbygget med annet byggverk (arl)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10162