Stavkirke

Status: Valid

Definition: kirke av tre fra middelalderen bygd i stavkonstruksjon - i prinsippet et partall av staver stående på en ramme av fire grunnstokker og med stavleier på toppen av stavene som taksperrene (saksesperrene) ligger på. Veggfeltene mellom stavene er fylt med stående tiler (kms)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10157