Bur-stabbur-loft

Status: Valid

Definition: forrådshus på den norske bondes gård, gjerne hevet opp på stabber for å holde mus og rotter ute. Stabbene er imidlertid et relativt nytt fenomen (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10155