Smie

Status: Valid

Definition: for produksjon og reparasjon av redskaper, bygningsdeler og våpen. På en gård var smia et lite hus i tre og med et ildsted - essen - som var i stein (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10153