Forsamlingslokale

Status: Valid

Definition: i byggeforskriftene definert som auditorium, foredragssal, kino, kirke, konsertlokale, møtelokale, teater o.l. [...] (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10148