Rorbu

Status: Valid

Definition: hus i fiskevær som brukes til bolig for tilreisende fiskere under de store sesongfiskerier (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10147