Tinghus-rettslokale

Status: Valid

Definition: bygning med rettslokale (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10146