Naust - båthus

Status: Valid

Definition: Hus til oppbevaring av båter og fiskeredskaper (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10143