Leskur

Status: Valid

Definition: enkel konstruksjon med tak og vegger som skal gi beskyttelse for vær og vind (kms)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10138