Kraftstasjon

Status: Valid

Definition: bygning for produksjon av elektrisk kraft som sammen med dammer, rørgater o.a. utgjør et kraftverk (ei) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10135