Kjeller-jordkjeller

Status: Valid

Definition: frittliggende hus på en gård. Selve kjellerrommet er bygd i stein og er helt eller delvis gravd ned i bakken. Som overdekning ble det brukt jord eller en takkonstruksjon i tre (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10128