Sengebu

Status: Valid

Definition: en form for bu med sengerom, vanlig i tradisjonell trearkitektur på vestlandet (arl) [...] bygd av tre og hadde to til tre etasjer. Trappen gikk i en sval på utsiden og bua var uten ildsted (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10124