Drivhus

Status: Valid

Definition: glass- eller plastdekket hus for driving og dyrking av planter [...], med eller uten kunstig varme (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10114