Tun

Status: Valid

Definition: "Betegnelsen er brukt om lokaliteter der man vet at gårdshusene skal ha stått før det har foregått en samlet flytting av hele gårdsbebyggelsen; eksempel ""gammeltunet"". (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)"

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10070