Kolonihage

Status: Valid

Definition: kommunalt areal med utleide hageparseller nær byområde, ofte med sommerhytte (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10043