Forhage

Status: Valid

Definition: hage i tett kvartalsbebyggelse beliggende mellom fortau og tilbaketrukket byggelinje (arl) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 10022