Sel

Status: Valid

Definition: hus for å bu i på ei seter. Det var oftast lafta, men nokre gonger i mur. Det kunne ha berre eitt rom, men særleg på Austlandet og i Trøndelag opptil tre rom (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1000403