Yngre steinalder

Status: Valid

Definition: yngre steinalder, ca 4000-1800 f.Kr. i Sør-Skandinavia, ca 500-1000 år senere i Nord-Skandinavia (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 22