Kulturmiljø av nasjonal interesse

Status: Retired

Definition: Byområder av nasjonal interesse. Områdene har ikke formelt vern, men gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.

Updated: 08.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: M-NIB