Search register

Kommunenummer

Nummer til kommuner i Norge gjeldene fra 01.01.2020. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommunenummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.

Updated: 08/06/2020
Showing 401 - 358 of 358 hits

Codelist

Showing 401 - 358 of 358 hits