Sør-Varanger

Status: Gyldig

Definisjon: Sør-Varanger

Oppdatert: 23.01.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 5444

Gyldig fra: 01.01.2020