Unjárga – Nesseby

Status: Gyldig

Definisjon: Unjárga – Nesseby

Oppdatert: 05.06.2020
Dato godkjent: 05.06.2020
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 5442