Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki

Status: Gyldig

Definisjon: Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki

Oppdatert: 08.06.2020
Dato godkjent: 05.06.2020
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 5436