Nordreisa – Ráisa – Raisi

Status: Gyldig

Definisjon: Nordreisa – Ráisa – Raisi

Oppdatert: 05.06.2020
Dato godkjent: 05.06.2020
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 5428