Dielddanuorri – Tjeldsund

Status: Gyldig

Definisjon: Dielddanuorri – Tjeldsund

Oppdatert: 05.06.2020
Dato godkjent: 08.01.2020
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 5412