Evje og Hornnes

Status: Gyldig

Definisjon: Evje og Hornnes

Oppdatert: 29.01.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 4219

Hierarkiske kodelister

Mer generelt begrep

Agder

Mer spesialiserte begrep