Grimstad

Status: Gyldig

Definisjon: Grimstad

Oppdatert: 29.01.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 4202

Hierarkiske kodelister

Mer generelt begrep

Agder

Mer spesialiserte begrep