Nord-Aurdal

Status: Gyldig

Definisjon: Nord-Aurdal

Oppdatert: 23.01.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 3451