Nes

Status: Gyldig

Definisjon: Nes (tidligere Nes i Akershus)

Oppdatert: 22.11.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 3034