Våler i Viken

Status: Gyldig

Definisjon: Våler i Viken

Oppdatert: 23.01.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 3018