Svalbard

Status: Gyldig

Definisjon: Svalbard

Oppdatert: 22.11.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 2100