Sortland – Suortá

Status: Gyldig

Definisjon: Sortland – Suortá

Oppdatert: 24.01.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 1870