Evenes – Evenášši

Status: Gyldig

Definisjon: Evenes – Evenášši

Oppdatert: 17.06.2021
Dato godkjent: 17.06.2021
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 1853