Fauske – Fuossko

Status: Gyldig

Definisjon: Fauske – Fuossko

Oppdatert: 24.01.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 1841