Randaberg

Status: Gyldig

Definisjon: Randaberg

Oppdatert: 23.01.2019
Innsender: Kartverket
Eier: Kartverket
Versjons ID 1

Kodeverdi: 1127