Search register

Verneform

verneformer som sorterer under forskjellige lovverk og restriksjoner 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 17 of 17 hits

Codelist

BV

Valid

brukes ikke i naturmangfoldloven (nml)
BVV

Valid

brukes ikke i nml
DO

Valid

brukes ikke i nml
D

Valid

brukes ikke i nml
LVOD

Valid

brukes ikke i nml
LVOP

Valid

NP

Valid

Brukes ikke i nml
NM

Valid

NR

Valid

brukes ikke i nml
PDO

Valid

brukes ikke i nml
PD

Valid

brukes ikke i nml
PO

Valid

brukes ikke i nml
P

Valid

Showing 1 - 17 of 17 hits