Search register

Vegsperringtype

angir type vegsperring 

Updated: 08/12/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 1 of 1 hits

Codelist

Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon
Låst bom

Submitted

Showing 1 - 1 of 1 hits