Search register

Vegsperringtype

angir type vegsperring 

Updated: 25/05/2023
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits

Codelist

Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon
Låst bom

Valid

Showing 1 - 1 of 1 hits